bg
en ru

RUSHKOLO- РУСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА!

RUSHKOLO– РУСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА ОТ 3 ГОДИНИ!

Rushkolo

КУРСОВЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

Ранно чуждоезиково обучение чрез пресъздаване на средата, в която се усвоява майчиния език.

1-3 ниво

Възраст: 3 – 6 години

3 септември 2016 г. – 3 юни 2017 г.

Интензивност: 1 път седмично

Хорариум: 36 занятия по 45 минути

1А ниво

Възраст: 7 – 12 години

3 септември 2016 г. – 3 юни 2017 г.

Интензивност: 1 път седмично

Хорариум: 36 занятия по 45 минути

За повече информация и записване:
Петя Топалова
тел: 0887 539 211

 www.rushkolo.com

Спортен комплекс “Левски” (стадион “Герена”)

жк. “Суха река”, ул. “Тодорини кукли” 47

Вход 1, ет. 2