bg
en ru

Ралица Методиева Divine Beauty

ОТ ЛЕННОСТТА СИ, ТУК СЕ ОТКАЖИ –  ПОДЗЕ УЧИТЕЛЯТ, – ЧЕ НИКОЙ СЛАВА НЕ ЩЕ ПОСТИГНЕ, ЩОМ НА ПУХ ЛЕЖИ.

Умре ли някой, без да я познава, досущ такава диря на света, каквато пяна във вода оставя.

Стани! Надвий в гърдите тежестта! Духът постига всякога сполука, ако не се поддава на плътта!

Всичко, с което небето се гордее,  когато нощем заблестят звездите,  само в теб се съчетава…

И, спомни си за книгата на битието, Ще разбереш и ти, както и аз, че нашият живот е изцяло природа и изкуство.

Cover spring 2017

Model: Ralitsa Metodieva

Photograph: Kostadin Krastev

Style: Evgenia Staylovska-Selina

Art design: Kliment Kalchev

Crew: Pavel Selin

Hair Style: Murphy

Makeup: Julie Angelova

Accessories: Iskra Art Gallery