bg
en ru

Българско Хоро

Българските танци са нещо повече от тренировка. Освен, че са
много полезни за тялото, те носят силна енергетика, зареждат ни с добро настроение и позитивизъм, които са много важни, за да бъдем успешни и щастливи.

Ако преди години хоро се танцуваше само а сватби и на манифестаците, напоследък много хора с удоволствие се заемат с изучаването на българските танци – просто така, за удоволствие. Освен че ни помагат да запазим традициите си, народните хора са чудесна форма на двигателна активност.
Народните ни таци са много разнообразни по характер и ритъм. Някои от тях са бавни и лирични, а други – по-динамични и интензивни. Те транират сърдечно съдовата система и позволяват да се развие издръжливост . Въпреки че основното натоварване се поема от краката, в работа се включват доста често и ръцете, което много помага за развитие на координацията, така необходима при много ежедневни дейности. Ангажиран е и мускулния корсет, който отговаря за правилната стойка (трябва да кажа не без гордост, че хората с най-красива осанка, които съм виждала, са танцьори).

Преди да се изиграе с удоволствие, всяко хоро се припомня в бавно темпо, разделено по тактове, като хореографията постепенно се усложнява. Това дава възможност на новопостъпилите(дори, ако никога не са се занимавал с танци) успешно да се включат и да извлекат максимана полза за себе си.  Хорàта се подбират в зависимост от нивото на  присъстващите на конкретното занимание. Редува се по-високо интензивно и по-ниско интензивно натоварване. Тези, които искат да напредват по-бързо и да научат още повече и по-сложни  в хореографско отношение танци,  могат да посещават школата за напреднали в Orange Fitness.

Запомнянето  и възпроизвеждането а  стъпките, възприемането на ритъма представляват своеобразна гимнастика за мозъка, който, ще се съгласим, също трябва да бъде във форма.