bg
en ru

ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО

„Очите – огледало на душата“

От всички сетива, във времето зрението е било признато за най-великият дар, а човешкото око е най-прекрасното произведение на творческата сила на Бог.

„Очите – портите на слънцето“

Отворените очи са символ на живот, светлина и знание. Окото, вписано в триъгълник, се нарича “Всевиждащо Око”. То се среща в почти всички религии и култури. “Всевиждащото Oко” – символизира Истината, Светлината и Бог.

В Древeн Египет символът “Око” се е наричал Уаджет, Окото на Хор, Окото на Ра и е бил символ на властта. Окото на Хор е било свързано със Северната звезда, символ на просветление. Двете очи с крила са означавали Юг и Север, Слънце и Луна – небесното пространство.

Дясното око е било символ на Слънцето, Озирис и Ра, лявото на Луната и богинята Изида.

В математиката Окото на Хор е било използвано за означаване на фракции. Според мита, Сет като извадил Окото на Хор го е разделил на 64 части. Следователно, части от Уаджета са се използвали за означаване на фракции от 1/2 до 1/64.

Платон е наричал “Окото” инструмент на Слънцето. Той е вярвал, че душата има око, което вижда Истината.

Според древногръцката легенда, когато Александър Македон-ски се е намирал пред вратите на Рая, срещу него се е появило Око. Мъдреците са поставили всички скъпоценни камъни от едната страна на везната, а от другата – Окото, последната – натежала. Мъдреците обяснили: „Ако на тази везна ще се поставят всичките богатства на света, дори и тогава човешкото око ще вземе превес. Причината за това е, че човек никога не е доволен с това, което има.“. Обаче, когато вместо драгоценностите на везната са хвърлили щипка прах, тя се оказва по-тежка от Окото. Поуката от легендата гласи: „Докато човек гледа света, него го терзаят желания. И само смъртта, която превръща човека в прах лишава неговите очи от завистлива сила“.

принадлежат на обикновения човек, а на лемуриец, атлант, представители на висшата раса.

„Сваямбунатх“ означава „този, който е създал себе си от нищото преди милиони години, за всички и завинаги“.

При „свободното зидарство“ този символ означава „Лъчистата делта“ и е идентичен със Създателя – Великия Архитект. Триъгълник – това е дух, който е възвишен над чувствата и разума. Пирамида – йерархия, световенред, върхът, на която съсредоточава властта. Този символ е изобразен на обратната страна на Държавния Печат на САЩ, известно е, че неговите „бащи-основатели“ са били масоните. Пресечената пирамида, с връх под формата на „Лъчистата делта“ – символизира масонското общество, под егидата на Великия Архитект. 13 – реда – 13 степени на посвещение. „Annuit Coeptis“ – Благословено начало. „Novus ordo seclorum“ – „нов вековен ред“. Римски числа, които са в основата на пирамидата MDCCLXXVI – 1776, годината на приемане на Декларацията на Независимостта.
В руското православие този символ се е появил в края на 17-ти век. Това се дължи на управлението на Петър Първи, когато руската култура е била подложена на най-силното западно влияние. В архитектурата започва да преобладава бароковия стил, а от католическото християнство е бил взаимстван символа – „Всевиждащо Око“.
През 18-ти век „Всевиждащото Око“ в православните църкви е било разположено над вратите, под купола и над олтара, за да напомнят на смъртните, че всичките им мисли и дела, тайни и явни са известни на Бог.

В края на 18-ти век Екатерина Втора се е разпоредила да се замени изображението на „Всевиждащото Око“ с надпис БГЪ. Въпреки това след смъртта й „Окото“ е върнато на мястото си.
Но, по време на управлението на Николай Първи, символът практически е бил изместен и е присъствал само като архитектурна декорация. А няколко икони с изображение на око по време на царуването му са обявени за неканонични.

„Всевиждащото Око“ е украсено с бронзов барелеф на пиедестала на Александровската колона, издигната в центъра на Дворцовия площад в Санкт Петербург, в памет на победата на Александър Първи над Наполеон. Архитектурата дава на „Всевиждащото Око“ такова място, че човек незабавно влиза в контакт с „намигащия поглед на Провидението“.